11 grudnia 2017

BHP i PPOŻ

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Świadczymy usługi z zakresu doradztwa, kontroli nadzoru oraz sporządzania dokumentacji.
Poprzez odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom naszych usług.
Elastycznie dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, zapewniając im maksimum satysfakcji.

Usługi z zakresu BHP

W zakresie BHP nasza firma świadczy usługi:

 • prowadzenie szkoleń BHP wstępnych i okresowych w siedzibie pracodawcy,
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i dobór odpowiednich środków profilaktycznych,
 • pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP,
 • pomoc w zakresie nakazów i zaleceń PIP i PIS.

Usługi z zakresu PPOŻ.

W zakresie ochrony PPOŻ. świadczymy usługi:

 • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarową,
 • sporządzanie dokumentacji PPOŻ., m.in. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji techniczno-ruchowej, oceny zagrożenia wybuchem, itp.,
 • oznakowanie ewakuacyjne, oznakowanie sprzętu przeciwpożarowego oraz innych znaków ostrzegawczych w obiektach,
 • stały nadzór w obiekcie inspektora ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzanie planów rozmieszczenia sprzętu PPOŻ. oraz planów ewakuacji,
 • pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarowej.

Elżbieta Polek
Specjalista ds. BHP

bhpepolek@wp.pl

tel. 601 614 474